On-chain transactievolume XRP stijgt na positief nieuws SEC rechtszaak

Ripple (XRP) vs SEC 

Nieuwe on-chain data inzichten laten sterke groei van het aantal XRP transacties zien. De toegenomen adoptie is direct gelinkt aan het positieve nieuws voor het blockchain bedrijf Ripple Labs, netwerk ontwikkelaar van Ripple (XRP), dat een stap in de goede richting zette in de langlopende rechtszaak met de Securities and Exchange Commission (SEC). Zo zien we een sterke toename in de activiteit van whales en is er een flinke stijging te zien in het aantal transacties op het netwerk. Wat kunnen beleggers verwachten en hebben deze on-chain ontwikkelingen impact op de Ripple koers?

 

 

Whales zijn zeer vermogende beleggers die veel invloed kunnen uitoefenen op het netwerk. Zo kunnen zij een grote hoeveelheid munten kopen of verkopen in een kort tijdsbestek, wat kan zorgen voor fluctuaties in de koers. Daarnaast worden whales vaak gezien als het “slimme” geld. Dat wil zeggen dat zij vaak dicht bij de markt bodem munten kopen, en dicht bij de markt piek hun munten verkopen. In Figuur 1 is het aantal grote transacties, groter da $100.000, te zien over de tijd. Opvallend is de sterke piek die te zien is ten gevolge van de positieve ontwikkelingen in de SEC zaak, die op 13 juli bekend werden gemaakt. Het aantal whale transacties nam direct toe van ongeveer 100 transacties (per 8 uur) naar bijna 640 transacties. Verder valt het ook op dat het aantal transacties al begon toe te nemen voordat het nieuws van de rechtszaak bekend werd gemaakt, wisten de whales op voorhand al meer? 

Whales transacties op het XRP netwerk
Figuur 1: Whales transacties op het XRP netwerk (bron; Santiment)

XRP Transactievolume stijgt hard

Ook het XRP transactievolume op het netwerk steeg flink ten gevolge van de positieve voortgang van de SEC zaak. In een kort tijdsbestek steeg het volume van ongeveer $1,7 miljard aan XRP transacties naar bijna $4,7 miljard. Het laat zien dat veel gebruikers massaal XRP kochten en naar hun persoonlijke adressen overmaakten, wat resulteerde in een toename van transacties. Dit was ook terug te zien in de XRP koers die in een korte tijd toenam met 70%, tot een waarde van boven de $0,80. De vraag is of de toename in transacties verder zal aanhouden of dat het een tijdelijke piek betreft in verband met de hype. Beleggers hopen dat het positieve nieuws omtrent de lopende rechtszaak zal zorgen voor meer vertrouwen in het netwerk en daardoor in continue toename van het gebruik van het XRP-token. 

Transactievolume van XRP
Figuur 2: Transactievolume van XRP (bron; Santiment)